Fara Jasło - Rzymskokatolicka Parafia Kolegiacka

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Telefon dyżurny
663 766 973

Przetarg (Prace konserwatorskie)

Informacje dotyczące przetargu:

Prace konserwatorskie zespołu Kościoła farnego i dzwonnicy w Jaśle

Zadanie dofinansowane (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Miasto Jasło.

ZAMAWIAJĄCY:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle, NIP: 685 18 99 498

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
ks. mgr Zbigniew Irzyk – Proboszcz Parafii
tel. (+48) 13 44 63758
e-mail: farakancelaria@gmail.com

Szczegóły w załącznikach:

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Program prac

Załącznik nr 5 – Przedmiar robót

Załącznik nr 6 – poglądowa dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 7 – Decyzja konserwatora

Załącznik nr 8 – klauzula RODO