Fara Jasło - Rzymskokatolicka Parafia Kolegiacka

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Telefon dyżurny
663 766 973

Grupy parafialne

Wielkim bogactwem chrześcijaństwa są ruchy kościelne i nowe wspólnoty, powstałe w większości po Soborze Watykańskim II. Jan Paweł II, który poświęcił im wiele uwagi i troski pasterskiej, nazwał ruchy „jednym z darów Ducha Świętego naszej epoki”.

W Liście apostolskim „Novo millennio ineunte”, ogłoszonym na zakończenie Jubileuszu Roku 2000, napisał, że dla komunii kościelnej bardzo ważne jest popieranie „różnych form zrzeszania się, zarówno tradycyjnych, jak i nowszych ruchów kościelnych, ponieważ nadają one Kościołowi żywotność, która jest darem Bożym i przejawem prawdziwej ‚wiosny Ducha’. Jest oczywiście konieczne, aby stowarzyszenia i ruchy, zarówno w Kościele powszechnym, jak w Kościołach partykularnych, działały w pełnej harmonii ze wspólnotą kościelną i okazywały posłuszeństwo miarodajnym wskazaniom pasterzy” (n. 46).

W naszej parafii działa wiele wspólnot i stowarzyszeń do których należą dorośli, dzieci jak i młodzież. Pomimo różnych dróg formacji i zadań przed jakimi stoją, ich zasadniczym celem jest między innymi formowanie dojrzałych chrześcijan bądź ubogacanie liturgii.

Grupy dla dzieci

Wspólnota Ministrantów – opiekunem jest ks. Dariusz Porzuczek
Grupa Kandydatów na Ministrantów – opiekunem jest ks. Dariusz Porzuczek
Scholka Dziecięca – opiekunem jest siostra Katarzyna Wodecka

Grupy dla młodzieży

Grupa Lektorów starszych – opiekunem jest ks. Dariusz Porzuczek
Oaza Młodzieży RUCH ŚWIATŁO ŻYCIE – opiekunem jest siostra Karina Pawłowska
jesteśmy grupą młodzieży poznającą Pana Boga poprzez wspólną formację w Ruchu Światło-Życie
– Spotkania OAZOWE odbywają się w każdy piątek, o godz. 17.00, w domu parafialnym.
Zapraszamy młodzież z klas V i VI Sz. P. oraz Gimnazjum i Liceum.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – opiekunem jest ks. Marek Drupka

Grupy dla wszystkich

Parafialna Rada Duszpasterska – opiekunem jest ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk
Akcja Katolicka – opiekunem jest ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk
Ojciec Święty Jan Paweł II reaktywując Akcję Katolicką w Polsce, wiązał zapewne poważne nadzieje na zaangażowaną działalność świeckich w kościele katolickim i ich współpracę z hierarchią Kościoła, bo jak sam mówił nadszedł czas aktywności świeckich w Kościele Katolickim.
Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich – opiekunem jest ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk
Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” – opiekunem jest ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk
Zespół Redakcyjny Gazety Parafialnej „FARA”– opiekunem jest ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk
Grupa Misyjna – opiekunem jest ks. Dariusz Porzuczek

Wspólnoty Różańcowe


Grupa modlitewna św. Ojca Pio – opiekunem jest ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk.
Grupa Ojca Pio to bardzo liczne grono wiernych, którzy gromadzą się w naszej parafii na wspólnych modlitwach oraz Eucharystii 23 dnia każdego miesiąca o godz. 18:00.

Żywy Różaniec – Opiekunem jest ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk.