Darowizny na potrzeby naszej świątyni

Darowizny na potrzeby naszej świątyni

W tym miejscu składamy serdeczne "Bóg zapłać" społeczności jasielskiej, która wspiera remont kościoła farnego dokonując wpłat jako dar serca na rzecz ,,Domu Bożego’’.
Na wniosek ks. Zbigniewa Irzyka, obecnego proboszcza i dziekana dekanatu Jasło-Wschód ustalono, że składka na tacę z każdej pierwszej niedzieli miesiąca będą w całości przeznaczone na prowadzone prace remontowe naszego kościoła, a jedna msza święta w pierwszą niedzielę miesiąca odprawiana będzie w intencji wszystkich wspierających prace remontowe
Darowizny przeznaczone na remont naszej świątyni prosimy wpłacać na specjalne konto:
Bank Spółdzielczy w Bieczu o/Jasło, nr rachunku: 73 8627 1011 2001 0000 3665 0001